تغییر رمزعبور شناسه بهشتی

Change SBUID Password

نکات مهم و خواندنی

  1. تغییر رمزعبور شناسه بهشتی منجر به تغییر رمزعبور ایمیل بهشتی، دسترسی به اینترنت و سایر سیستم‌هایی خواهد شد که با شناسه بهشتی امکان ورود و دسترسی به کاربر می‌دهند.
  2. رمزعبور جدید باید حداقل 6 کاراکتر باشد و باید ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای سمبلیک باشد. همچنین رمزعبوری مورد پذیرش خواهد بود که قوت آن حداقل «متوسط » یا بیشتر از متوسط ارزیابی شود.
  3. قبل از وارد کردن رمزعبور، حالت فارسی یا انگلیسی صفحه‌کلید خود را تنظیم کنید.
  4. به‌منظور مشاهده رمزعبور می‌توانید بر روی گزینه «نمایش رمزعبور» کلیک کنید.

تذکرمهم: رمزعبوری مورد قبول است که حداقل 6 کاراکتر و از نظر قوت سطح متوسط به بالا باشد.  
 


   

    

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code