درخواست شناسه بهشتی

Claim SBUID

نکات مهم و خواندنی

 1. شناسه بهشتی یا SBUID بهمراه رمزعبور آن برای هریک از اعضای دانشگاه شهید بهشتی بصورت یکتا ایجاد می شود، که امکان دسترسی یکپارچه به هریک از خدمت های فناوری اطلاعات در سطح دانشگاه نظیر اتوماسیون های اداری، آموزشی، پژوهشی و اینترنت (Hotspot) را در آینده نزدیک فراهم خواهد آورد.
 2. دانشجویان در کادر مربوط به «شماره دانشجویی یا پرسنلی» شماره دانشجویی، اعضای هیات علمی شماره پرسنلی یا شماره استادی سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان، و اعضای هیات علمی مدعو نیز شماره استادی سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان خود را وارد نمایند.
 3. دانشجویان غیرایرانی بجای شماره ملی، شماره پاسپورت ثبت شده در سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان را وارد نمایند. شماره پاسپورت بصورت رشته عددی و بدون هیچ حروف انگلیسی یا فارسی باید درج شود. بطور مثال اگر شماره پاسپورت a2345b است، فقط 2345 در کادر مربوط به شماره پاسپورت وارد شود.
 4. پس از تکمیل فرم این صفحه، یک ایمیل حاوی پیوند فعال سازی شناسه بهشتی، به آدرس ایمیل درج شده شما در سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان ارسال خواهد شد. همچنین پیامک حاوی شناسه و رمزعبور آن به شماره تلفن همراه درج شده در سامانه فوق نیز ارسال خواهد شد.
  توجه: پیش از شروع ثبت نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن همراه، نگارش انگلیسی نام و نام خانوادگی ثبت شده در سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان را از نظر صحت و نداشتن غلط نگارشی بررسی و در صورت لزوم ویرایش کنید.
  تذکر مهم به اعضای هیات علمی و دانشجویان: در صورتی که پس از ثبت درخواست متوجه شدید آدرس ایمیل ثبت شده در سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان اشتباه است یا دارای غلط نگارشی است، ابتدا آنرا اصلاح کرده، پس از گذشت یک ساعت مجدد از طریق همین فرم (درخواست شناسه بهشتی) اقدام کنید.
  تذکر مهم به کارمندان: جهت اصلاح آدرس ایمیل، یا شماره تلفن همراه خود با شماره های 29902515 یا 29902517 واحد پشتیبانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تماس حاصل فرمایید.
 5. شناسه بهشتی در اکثر موارد متشکل از بخش اول نام فرد در نگارش انگلیسی، کاراکتر نقطه یا آندرلاین، و نام خانوادگی فرد در نگارش انگلیسی آن است. در صورت تعدد نام های مشابه بخش اول با نام فرد در نگارش انگلیسی کامل می شود تا از تداخل شناسه ها جلوگیری بعمل آید.
  بطور مثال: نام (Hamid) نام خانوادگی (Abedin) شناسه بهشتی (h.abedin)
  نگارش نام و نام خانوادگی به انگلیسی، دانشجویان و اعضای هیات علمی از اطلاعات ثبت شده ایشان در سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان استخراج می گردد.
 6. افرادی که دارای آدرس پست الکترونیک در دامنه دانشگاه شهید بهشتی اعم از (mail.sbu.ac.ir) و یا (sbu.ac.ir) هستند، نیازی به ثبت درخواست برای شناسه بهشتی ندارند. بخش اول آدرس ایمیل ایشان شناسه بهشتی است و رمزعبور ایمیل و شناسه بهشتی ایشان یکسان است.
  مثال: آدرس ایمیل (h.abedin@sbu.ac.ir) شناسه بهشتی (h.abedin)
 7. آدرس ایمیل اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکترا بلافاصله پس از دریافت شناسه بهشتی برای ایشان فعال می گردد.Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code