بازیابی شناسه بهشتی

Recover SBUID

نکات مهم و خواندنی

  1. دانشجویان در کادر مربوط به «شماره دانشجویی یا پرسنلی» شماره دانشجویی، اعضای هیات علمی و کارمندان، شماره پرسنلی و اعضای هیات علمی مدعو نیز شماره استادی سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان خود را وارد نمایند.
  2. پس از تکمیل فرم این صفحه، یک ایمیل حاوی شناسه بهشتی، به آدرس ایمیل درج شده در سامانه آموزشی، پژوهشی گلستان ارسال خواهد شد. همچنین پیامک حاوی شناسه به شماره تلفن همراه درج شده شما در سامانه فوق نیز ارسال خواهد شد.
    توجه: پیش از ثبت درخواست بازیابی شناسه، آدرس ایمیل، شماره تلفن همراه درج شده در سامانه فوق را از نظر صحت بررسی و درصورت لزوم ویرایش کنید.
  3. افرادی که پیش از این دارای آدرس پست الکترونیک در دامنه دانشگاه شهید بهشتی اعم از (mail.sbu.ac.ir) و یا (sbu.ac.ir) هستند، شناسه بهشتی آنها بخش اول آدرس ایمیل ایشان است و رمزعبور آدرس ایمیل همان رمزعبور شناسه بهشتی ایشان است.
    مثال: آدرس ایمیل (h.abedin@sbu.ac.ir) شناسه بهشتی (h.abedin)

 
 
 
 
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code