شناسه بهشتی SBUID

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی، جهت آماده سازی بستر دسترسی یکپارچه اعضای دانشگاه، به کلیه اتوماسیون های اداری، آموزشی و اینترنت (Hotspot)، امکان اختصاص شناسه (کلید) یکتایی برای هر فرد فراهم آورده است. این شناسه موسوم به «شناسه بهشتی» یا «SBUID» است که بهمراه رمز عبور آن برای هر فرد بصورت یکتا ایجاد می شود. نحوه ایجاد و فعال کردن این شناسه و رمزعبور آن در بخش های مختلف این وب سایت توضیح داده شده است.بازنشانی رمزعبور شناسه بهشتی

در صورت فراموشی رمزعبور شناسه بهشتی، می توانید از طریق پیوند زیر آنرا بازنشانی کنید.


بازنشانی رمزعبور


بازیابی شناسه بهشتی

در صورت فراموشی شناسه بهشتی خود، می توانید از طریق پیوند زیر اقدام نمایید.


بازیابــــی شناسه


درخواست شناسه بهشتی

اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان جهت دریافت شناسه بهشتی، از طریق پیوند زیر اقدام نمایید.


درخواست شناسه